Onze cookies voor jouw thuis.

Deze site maakt gebruik van website- Tracking van derden om hun diensten aan te bieden, deze continu te verbeteren en om advertenties weer te geven die aansluiten bij de interesses van de gebruikers.

Ik ga akkoord en kan mijn toestemming op elk moment met ingang voor de toekomst intrekken of wijzigen.

Algemene voorwaarden

meubelo.nl is een dienst van de firma moebel.de Einrichten & Wohnen GmbH, Gertrudenstraße 3, 20095 Hamburg.

1. Diensten van meubelo.nl
  • a. meubelo.nl is een onafhankelijk, gratis informatieplatform, te vinden op meubelo.nl, waar internetgebruikers producten en inhoud van verschillende onlineshops kunnen opzoeken en vergelijken.

  • b. De exploitanten van de aan meubelo.nl verbonden websites ("Aanbieders") bieden hun producten op eigen naam en voor eigen rekening aan de gebruikers aan. De Aanbieders zijn verantwoordelijk voor het gehele aankoopproces en voor de ondersteuning van de gebruikers van hun op meubelo.nl geïntegreerde webshops, respectievelijk voor de aangeboden producten.

  • c. In het bijzonder worden de juistheid van de prijzen, de beschrijving van het productaanbod en/of andere op meubelo.nl gepubliceerde informatie door meubelo.nl niet gegarandeerd of gewaarborgd. In dit verband vrijwaren de op de websites van moebel.de getoonde Aanbieders meubelo.nl voor alle aanspraken die hieruit voortvloeien.

2. Links met websites van derden en uitsluiting van aansprakelijkheid in dit verband
  • a. meubelo.nl heeft op haar websites links geplaatst naar andere websites op het internet. Op het moment van linken door meubelo.nl, heeft meubelo.nl de respectievelijke gelinkte pagina's gecontroleerd op mogelijke schendingen van wet- en regelgeving. Inhoud in strijd met wet- en regelgeving was op dat moment niet zichtbaar. Er kan in redelijkheid echter niet van meubelo.nl worden verwacht dat zij deze websites voortdurend controleert op juistheid, toelaatbaarheid en volledigheid. Bijgevolg aanvaardt meubelo.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de gelinkte websites, in het bijzonder met betrekking tot inhoud die in strijd is met wet- en regelgeving, maar ook met betrekking tot gebrekkige of onjuiste inhoud. De verantwoordelijkheid voor de gelinkte website ligt uitsluitend bij de desbetreffende exploitant van de website. Als meubelo.nl kennis krijgt van een overtreding van de wet op een gelinkte website, zal de link in kwestie onmiddellijk van de meubelo.nl websites worden verwijderd.

  • b. Deze verklaring geldt voor alle op meubelo.nl weergegeven links en voor alle inhoud van de pagina's waarnaar de bij meubelo.nl geregistreerde banners en links leiden.

3. Gegevensbescherming
  • a. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door meubelo.nl gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de Federale wet gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), de Telemediawet (Telemediengesetzes, TMG), het Interstatelijk Omroepverdrag (Rundfunkstaatsvertrages, RStV), de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) en andere dwingende voorschriften inzake gegevensbescherming. Bij het bezoeken van de website meubelo.nl kunnen persoonsgegevens van de internetgebruiker in de vorm van inventarisatie- en gebruiksgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt, voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik van de dienst door de internetgebruiker en de internetgebruiker deze gegevens verstrekt. Het kan daarbij met name gaan om identificatiekenmerken zoals naam en e-mailadres, maar ook om neutrale gegevens zoals het IP-adres, lokalisatiegegevens, begin en duur van het gebruik en de gebruikte diensten.

  • b. Alle e-mailadressen die op meubelo.nl worden ingevoerd (bijv. voor nieuwsbrieven, verlanglijstje, winacties), worden uitsluitend voor het desbetreffende doel gebruikt en worden niet voor gebruik aan derden doorgegeven. Gebruikers hebben het recht om te allen tijde informatie te verkrijgen over hun opgeslagen persoonsgegevens bij meubelo.nl en om hun eventuele toestemming voor opslag en verwerking in te trekken.

  • c. Onze website maakt gebruik van social plugins van verschillende sociale media aanbieders (bijv. Facebook, Twitter, Google Plus en anderen), die onder andere door Facebook Inc. worden beheerd, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten ("Facebook"), Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google") en Twitter, Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten ("Twitter"). Wanneer u een van onze internetpagina's met een dergelijke plug-in bezoekt, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding tot stand met de servers van de desbetreffende aanbieder van sociale media, die op hun beurt de inhoud van de plug-in doorgeeft aan uw browser, die deze vervolgens in de getoonde website integreert. Mits u met uw persoonlijke gebruikersaccount bent ingelogd bij de betreffende aanbieder van sociale media, ontvangen zij door de integratie van de plug-ins de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt bezocht. Door interactie met plug-ins, bijvoorbeeld door te klikken op de "Like"-knop van de socialemediaprovider Facebook of door te klikken op de Tweet-knop van de socialemediaprovider Twitter, wordt deze informatie rechtstreeks doorgegeven aan de desbetreffende socialemediaprovider en daar opgeslagen. Het doel en de omvang van deze gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder van sociale media, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, zijn te vinden in het privacybeleid van de desbetreffende aanbieder. Als u niet wilt dat zij via onze website gegevens over u verzamelen, moet u zich bij de aanbieder van de sociale media afmelden voordat u onze website bezoekt.

Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op https://www.meubelo.nl/gegevensbescherming.

4. ODR-richtlijn

Sinds 9 januari 2016 kunnen geschillen tussen consumenten en ondernemers in verband met online koopovereenkomsten of online dienstenovereenkomsten worden beslecht via het onlineplatform www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Ons e-mailadres is [email protected].

5. Diversen
  • a. De bevoegde rechtbank is de rechtbank te Hamburg. Een consument is gerechtigd om zijn vordering zowel bij de bevoegde Nederlandse rechtbank als bij de bevoegde rechtbank te Hamburg in te stellen. Het Duitse recht is van toepassing. Dit doet echter geen afbreuk aan de dwingende rechten van een consument uit hoofde van de Nederlandse wetgeving. Deze rechten volgen uit, onder andere, Boek 6 en Boek 7 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. De toepasselijkheid van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) wordt uitgesloten.

  • b. Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige voorwaarden onverminderd van kracht. De bepalingen worden vervangen door een passende bepaling die het doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Hamburg, januari 2021